Hollanda’dan temsilciler Doğa ve Şehirler Projesi kapsamında Ankara’yı ziyaret etti

Proje ortağı Eurosite Derneği; Tilburg Belediyesi, LushNature Danışmanlık, Rheia Mimarlık ve toplum tabanlı bir park olan Spoorpark inisiyatifinden temsilciler Doğa ve Şehirler Projesi kapsamında 21-26 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’daydı. Doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı konularında Hollanda ile Türkiye arasında deneyim paylaşımı ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Ankara’daki ilgili kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi. Ayrıca kurum ve kuruluşlar arasındaki diyaloğu arttırıcı bir çalıştay düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, belediye temsilcileri ve akademisyenlerin de katıldığı bu çalıştayda iş birliğini geliştirilebilecek 10 önemli konu başlığı belirlendi. Doğa ve Şehirler Projesi kapsamında bu konularla ilgili işbirliği yapmak isteyen temsilciler sembolik bir mutabakat imzaladı. Mutabakata konu olan 10 başlık ise şöyle:

 1. Toplum tabanlı fonksiyonel parklar
 2. Ekolojinin kent planlama ve mimari konularına entegre edilmesi
 3. Kentsel tarım
 4. Doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı uygulamalarının yaygınlaştırılması
 5. Yağmur bahçesi uygulamasının yaygınlaştırılması
 6. Kentteki doğanın korunması için iletişimin geliştirilmesi
 7. Vatandaş-bilim projelerinin geliştirilmesi
 8. Kentte doğa eğitimlerinin yaygınlaştırılması
 9. Kentte atık yönetiminde toplum tabanlı uygulamaların yaygınlaştırılması
 10. Kent parklarında sürdürülebilir su kullanımı
   

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Doğa ve Şehirler Projesi sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.