SERGİLER

Sergiyi İncele

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birleşme noktasında olan Türkiye, yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu üç kıtanın da doğal özelliklerinden örnekler içeren Türkiye, farklı iklimlerin etkisi altında olması ve topoğrafik çeşitliliği sayesinde zengin habitat, bitki ve hayvan tür çeşitliğine sahiptir.  Türkiye, hem Asya'da hem de Avrupa'da toprakları bulunan ülkeden biridir.  İki kıta arasındaki ulaşım ve ticari faaliyetler, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden sağlanır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, aynı zamanda bir yarım ada ülkesidir. Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 83 milyondur. Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olarak isimlendiren üç biyo-coğrafik bölgeye sahip olan Türkiye, dünyada sadece burada bulunan yaklaşık 3.500 bitki türüne ev sahipliği yapar. Önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan Türkiye’de 485 kuş, 170’in üzerinde memeli, 380’e yakın kelebek, 168 sürüngen ve çiftyaşar, 512 deniz balığı, 370’in üzerinde tatlı su balığı türü bulunur. 
Türkiye; dağları, vadileri, kanyonları, mağaraları, ormanları, bozkırları, denizleri, sulak alanları ile bitki ve hayvan türleri, habitat çeşitliliği açısından zengindir. Tüm bu özellikleriyle Türkiye, dünyadaki koruma öncelikli 35 sıcak bölgeden üçünün (Akdeniz, Kafkasya, İran-Anadolu) kesiştiği üç ülkeden biridir.

İNCELEYİN

Türkiye’nin Doğal Değerleri Fotoğraf Sergisi

Doğa ve Şehirler Projesi kapsamında hazırlanan Türkiye’nin Doğal Değerleri Fotoğraf Sergisi ile Türkiye’nin eşsiz doğasına küçük bir yolculuk yapılmaktadır. Sergi, 22 ayrı fotoğraf sanatçısının 54 farklı fotoğrafından oluşmaktadır. 

Fotoğraf Konuları

 • Türkiye’nin ormanları
 • Türkiye’nin denizleri ve kıyıları
 • Türkiye’nin dağları ve mağaraları
 • Türkiye’nin bozkırları
 • Türkiye’nin sulak alanları 
 • Türkiye’nin bitkileri
 • Türkiye’nin kuşları
 • Türkiye’nin memeli hayvanları
 • Türkiye’nin kelebekleri
 • Türkiye’de şehir ve doğa

Fotoğrafçılar

 • Aykut İnce
 • Uğur Zeydanlı
 • Barbaros Demirci
 • Alp Can
 • Cem Orkun Kıraç
 • Ahmet Yay
 • Murat Doğan
 • Gazanfer Demirer
 • Kübra Ceviz Sanalan
 • Yıldıray Lise
 • Ahmet Karataş
 • Ömer Kıraç
 • Melih Özbek
 • Cengiz Tapan
 • Cenk Polat
 • Cavit Bilen
 • Emin Yoğurtçuoğlu
 • Mehmet Gürbüz
 • Burak Doğansoysal
 • Süleyman Ekşioğlu
 • Ahmet Baytaş
 • Vedat Atasoy

Sergiyi Hazırlayanlar

Metinler: Yıldıray Lise, Mustafa Durmuş, Kübra Ceviz Sanalan
Editörler: Deniz Şilliler Tapan, Yıldıray Lise
Danışman: Ayşegül Çil
Koordinatör: Kübra Ceviz Sanalan
Kuratörler: Melih Özbek, Fethiye Arslantaş

Kaynak: @Doğa Koruma Merkezi, Türkiye'nin Doğal Değerleri Fotoğraf Sergisi (2020)

Bu sergi Avrupa Birliği"nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Doğa Koruma Merkezi'nin sorumluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Doğa ve Şehirler Projesi sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.