Platforma Giriş

Şehirler için Yeşil Diyalog Platformu Yayında!

Platfomun amacı: Şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması için Türkiye’de belediyeler ve ilgi grupları arasında diyaloğun arttırılması, iş birliğinin geliştirilmesi, sorunlara çözüm üretebilmek için ortak hareketin güçlendirilmesi ve şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı konularında AB deneyimlerinin paylaşılması, kentlerde ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir platform kurulması amaçlanmaktadır.

  Platforma giriş için tıklayın!  

İlgili Dosyalar:

Doğa ve Şehirler Platformu için İlk Adım!

Yeşil altyapı ve doğa tabanlı çözümlerin yaygınlaştırılması, sektörlerin sorunlarına çözüm üretilebilmesi için ortak hareketin güçlendirilmesi ve bu konuda Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki önemli kurum ve kuruluşların deneyimlerini paylaşması amacıyla bir platformun oluşturulmasına yönelik ilk adım 30 Eylül 2019'da atıldı. Bu kapsamda düzenlenen Doğa ve Şehirler Platformu Oluşturma Çalıştayında önemli paydaşlar bir araya geldi. Çalıştayın ilk kısmında, konuşmacılar yereldeki deneyimlerini aktardı. Çankaya Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi uygulamaları ve bu uygulamaların sürekliliği konusunda bilgiler verdi. Çalıştayın ikinci kısmında grup çalışmalarıyla, Doğa ve Şehirler Platformunun yapısı ve içeriği tartışıldı. Ayrıca çalıştaya katılan üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve meslek odalarının temsilcileri de bu platformun gerekliliğini ve oluşturulması halinde üye olmak istediklerini vurguladı. 

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Doğa ve Şehirler Projesi sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.