PROJE HAKKINDA

Doğa Koruma Merkezi Vakfı ve Hollanda menşeili Eurosite Derneği ortaklığında yürütülen ve “Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-V Hibe Programı (CSD-V)” çerçevesinde desteklenen Doğa ve Şehirler Projesi 1 Nisan 2019 tarihinde başlayarak 15 ay sürecektir. Çankaya Belediyesi beIN İZ TV iş birliğinde gerçekleştirilecek projenin temel hedefi, Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularında Türkiye ve Hollanda’daki sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğu, bilgi aktarımını, iş birliğini geliştirmeyi ve şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapıyı özendirmektir.

Bu doğrultuda,


1.Avrupa Birliği ülkesi olan Hollanda’nın doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı konusundaki tecrübeleriyle Türkiye’nin bilgi ve deneyimi arttırılacak.

2.Şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapının özendirilmesi için Türkiye’de ilgi grupları arasında diyalog ve işbirliği geliştirilecektir.

3.Şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı konularında uzun dönemli ve  sürekliliği olan işbirliklerinin sağlanması için Türk ve Hollandalı STK’lar arasında işbirliği protokolleri imzalanacaktır.

4.Türkiye ve Hollanda’da doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı konularında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin önemi konusunda bilinç arttırılacaktır:

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Doğa ve Şehirler Projesi sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.