Doğa ve Şehirler platformu için ilk adım!

Yeşil altyapı ve doğa tabanlı çözümlerin yaygınlaştırılması, sektörlerin sorunlarına çözüm üretilebilmesi için ortak hareketin güçlendirilmesi ve bu konuda Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki önemli kurum ve kuruluşların deneyimlerini paylaşması amacıyla bir platformun oluşturulmasına yönelik ilk adım atıldı. Bu kapsamda düzenlenen Doğa ve Şehirler Platformu Oluşturma Çalıştayında önemli paydaşlar bir araya geldi. Çalıştayın ilk kısmında, konuşmacılar yereldeki deneyimlerini aktardı. Çankaya Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi uygulamaları ve bu uygulamaların sürekliliği konusunda bilgiler verdi. Çalıştayın ikinci kısmında grup çalışmalarıyla, Doğa ve Şehirler Platformunun yapısı ve içeriği tartışıldı. Ayrıca çalıştaya katılan üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve meslek odalarının temsilcileri de bu platformun gerekliliğini ve oluşturulması halinde üye olmak istediklerini vurguladı. 

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Doğa ve Şehirler Projesi sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.