Çankaya’nın ekosistem hizmetleri haritalanıyor!

Bakanlık ve yerel yönetim temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve uzmanların katılımıyla “Ekosistem Hizmetleri Haritalandırma Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayın ilk kısmında “Kentsel Ekosistem Hizmetleri ve Kentsel Biyolojik Çeşitlilik”, “Ankara kent merkezindeki önemli doğa alanı: ODTÜ örneği” ve “Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Altyapı” konularını içeren bilgiler paylaşıldı. Aynı zamanda kentin birer sakini olan çalıştay katılımcıları, grup çalışmalarına katılarak Doğa Koruma Merkezi tarafından hazırlanan Çankaya İlçesinin Ekosistem Hizmetleri haritalarını değerlendirdi. Çalıştay öncesinde yapılan anket ve grup çalışması, haritaların son haline getirilmesinde çok önemli katkı sağladı.
Yapılan bu çalışma aynı zamanda, Doğa Koruma Merkezi’nin resmi üyesi olduğu ESP (Ecosystem Services Partnership) web sitesinde de yer aldı. Okumak için tıklayın!

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Doğa ve Şehirler Projesi sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.